"> Локалне културне политике | Завод за проучавање културног развитка

Локалне културне политике

У складу са својом основном делатношћу, Завод за проучавање културног развитка тренутно спровело је 2009. године истраживање на тему локалне културних политика, где су у фокусу биле територијалне јединице у Србији са статустом града. Пројекат је подржан од стране Министарства културе и информисања Републике Србије.  Истраживањем су биле обухваћене локалне установе и организације културе (музеји, позоришта, библиотеке, домови културе, уметничка удружења, итд.) како би се идентификовали свеобухватни културни потенцијали и кључни проблеми у њиховом раду. Основна идеја овог пројекта је оснаживање локалних културних капацитета, подршка процесу децентрализације у области културе и допринос креирању културне политике Србије.

Циљ је да се сагледа комплетан културни систем градова у Србији, спровођењем методолошки уједначених истраживања, као допринос креирању локалних, али и републичке стратегије развоја културе.

Резултати истраживања послужиће као полазна основа за креирање смерница, упутстава и препорука за унапређење и одрживи развој локалне културне политике тих средина.
Пројекат је допринео дијагностиковању степена културног развоја различитих средина у Србији, а такође је утицао и на културни активизам установа и организација за преузимање активније улоге у доношењу и остваривању стратешких плана развоја у својој средини.

Овако широко конципиран пројекат реализован је кроз теренска истраживања у периоду 2009 – 2012. године. Резултат рада је публикација Културне политике градова Србије. Културни ресурси градова. Као засебни пројекти издвојена су истраживања културне политике Новог Сада и града Београда.

Такође, као засебан пројект издвојено је истраживање Културне политике округа Србије.