"> Б. Јокић, Б. Мијатовић, С. Мрђа, Људски ресурси у култури Србије. Тренутно стање и перспективе развоја | Завод за проучавање културног развитка

Б. Јокић, Б. Мијатовић, С. Мрђа, Људски ресурси у култури Србије. Тренутно стање и перспективе развоја

За нас је посебан изазов био да испитамо стање и могућности развоја људских ресурса у култури Србије – и то како на институционалном нивоу, тако и на нивоу посебних делатности у култури и на нивоу сектора културе у целини. Ово посебно с обзиром на сложене друштвено-економске околности транзиционих процеса у којима се култура често у јавном дискурсу третира као значајан покретач друштвеног развоја и репрезент наших вредности у свету.

Преузмите: Људски ресурси у култури