"> М. Вукановић, Културно – уметнички аматеризам. Снага културе (2012.) | Завод за проучавање културног развитка

М. Вукановић, Културно – уметнички аматеризам. Снага културе (2012.)

Публикација је конципирана на основу истраживања спроведеног у оквиру пројекта „Културно–уметнички аматеризам. Снага културе“ који је реализован претходне 2011. године. Пројекат је био фокусиран на могућности за културно – уметнички аматеризам и претње које се налазе пре свега на путу решавања практичних проблема и остваривања могућности. Методологија истраживања подразумевала је групни разговор са представницима аматерских друштава те електронски послате упитнике стручњацима и представницима државних органа и организација које се баве (или се могу бавити) културно – уметничким аматеризмом. Оригинална идеја била је да се организује групни разговор и са представницима установа, организација и стручне јавности који нису per se из света аматеризма али је након једног померања на захтев позваних и потоњег неодазивања на договорени састанак већине учесника методологија прилагођена новонасталим условима.

Преузмите публикацију