"> Б. Субашић, М. Миланков, М. Граф, Културно богатство региона Јужне и Источне Србије (2012.) | Завод за проучавање културног развитка

Б. Субашић, М. Миланков, М. Граф, Културно богатство региона Јужне и Источне Србије (2012.)

Публикација Културно богатство региона Јужне и Источне Србије представља интегрални приступ културних потенцијала и капацитета овог дела Србије. Истовремено обухвата и анализу културне инфраструктуре као базе за бољу промоцију локалних и регионалних територијалних јединица и идентитета. У публикацији су аналитички приказани ставови о културном туризму, као и основни капацитети градова и општина, из угла музеја и туристичких организација као главних актера у сфери културног туризма. Једна од ауторки се у публикацији детаљно бави и културним рутама као новим тенденцијама на светској туристичкој сцени, са примерима културних рута кроз поменути Регион. Додатну вредност пројекта чине атрактивне 3D туристичке мапе на нивоу округа и градова Региона које могу послужити као промотивни материјал локалним носиоцима културно-туристичких активности.

Преузмите публикацију