"> Културни туризам Југоисточне Србије | Завод за проучавање културног развитка

Културни туризам Југоисточне Србије

У четвртак 28. јуна одржана је, са почетком у 12 часова, конференција за новинаре током које је представљен део рада Завода у области културног туризма.

Учесници:
Бојана Субашић, Завод за проучавање културног развитка
и Мануела Граф, Завод за проучавање културног развитка
Александар Станојловић, аутор културних мапа

Број туриста који посећују Југоисточни регион Србије се из године у годину повећава, а као потенцијална средства за привлачење посетилаца све више се препознају културни споменици, нематеријална баштина, предања, легенде, митови и обичаји… Чак 96.6% од 28 испитаних туристичких организација овог региона опредељује се за развој културног туризма. Са друге стране, две трећина испитаних музеја сматра да је сарадња између сектора културе и туризма незадовољавајућа, а преко 13% њих наводи чак да она уопште ни не постоји.

Истраживачи Завода за проучавање културног развитка мапирали су културне потенцијале југоисточне Србије који могу да се употребе за развој културног туризма, разговарали са представницима културе и туризма, истражили могућности, али и главне проблеме у овој области.