"> А. Лазаревић, ур., Културни ресурси округа Србије (2011.) | Завод за проучавање културног развитка

А. Лазаревић, ур., Културни ресурси округа Србије (2011.)

Публикација Културни ресурси округа Србије подељена је на 25 штампаних јединица, за сваки округ посебно, и посебно уводом са компаративним извештајем стања у појединачним културним делатностима (упоредни прикази музеја, галерија, позоришта, поливалентних центара, библиотека, архива, и завода за заштиту споменика културе).
Публикација пружа и преглед основних проблема културне политике у Србији, као и препорука за њено унапређење. Сама анализа представља сиров материјал из којег се могу изводити различита правна документа за побољшање културе у Србији (стратегије, планови, уредбе…).

Преузмите: Увод. Упоредни преглед
Борски округ
Браничевски округ
Јабланички округ
Јужнобачки округ
Јужнобанатски округ
Колубарски округ
Мачвански округ
Моравички округ
Нишавски округ
Пчињски округ
Пиротски округ
Подунавски округ
Поморавски округ
Расински округ
Рашки округ
Севернобачки округ
Севернобанатски округ
Средњобанатски округ
Сремски округ
Шумадијски округ
Топлички округ
Зајечарски округ
Западнобачки округ
Златиборски округ