"> Културне праксе грађана Србије | Завод за проучавање културног развитка

Културне праксе грађана Србије

Завод за проучавање културног развитка отпочео је реализацију истраживања под називом ,,Културне праксе грађана Србије“ о културној потрошњи, партиципацији, културним потребама, укусима и навикама на репрезентативном националном узорку. Анкетно прикупљање података почело је у септембру текуће године.

Предмет истраживања су кутлурни животни стилови у Србији. Основна идеја истраживања је проучити какве културне вредности негују грађани Србије, како и колико партиципирају у култури у приватном и јавном простору, те открити какви типови културних животних стилова постоје у Србији и какве су њихове шире друштвене последице. Теме истраживања су, између осталог: како се грађани односе према културној понуди различитих врста културних садржаја, какве су карактеристике активне публике, као и оне потенцијалне и непублике, какав је однос према медијској понуди, какав је ниво информисаности и општег образовања када су култура и уметност у питању.

Методологија

Популацију која је предмет истраживања чине особе старије од 18 година, које су стално настањене на територији Републике Србије. Узорак је случајан, стратификован, четвороетапни (stra¬tified multistage random sample) и састојати од три подузорка за Град Београд (336 испитаника), Војводину (432 испитаника) и централну Србију (832 испитаника).

Упитник се састоји од 95 питања, подељена на следеће тематске области:
• Социо-демографски подаци
• Економски капитал
• Социјални капитал
• Културне потребе
• Културна партиципација
• Укуси
• Знања о култури
• Однос према културној баштини
• Поседовање културних добара
• Материјална потрошња
• Поглед на свет

Ово емпиријско истраживање је према типу осмишљено као примењено, те има за циљ да својим резултатима о типовима културних модела и понашања грађана допринесе креирању и спровођену културне политике у Србији.

Преузмите: Културне праксе грађана Србије