"> П. Цветичанин, М. Миланков, Културне праксе грађана Србије (2011.) | Завод за проучавање културног развитка

П. Цветичанин, М. Миланков, Културне праксе грађана Србије (2011.)

Пројектом Завода, започетим у 2010. години, на репрезентативном националном узорку од 1500 особа посматрани су и утврђивани обрасци културних пракси грађана. Пажња аутора проф. Предрага Цветичанина и Маријане Миланков усмерена је на пет аспеката културних пракси: културне потребе, културне навике, укусе, знања о култури, поседовање културних добара. Поред тога истраживана је културна понуда у местима боравка испитаника која је потом упоређена са стањем културне понуде у регионима у Србији и земљама ЕУ. Резултати истраживања изнети у овој публикацији, намењеној како истраживачима тако и широј културној и политичкој јавности, поткрепљени су графичким приказима статистичких израчунавања.

Преузмите публикацију