"> КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ЦИЉУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ | Завод за проучавање културног развитка

КУЛТУРНЕ ПОЛИТИКЕ У ЦИЉУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНИРАЊА КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

За потребе Координационог тела за усмеравање активности на дигитализацији сала у домовима културе и културним центрима на територији Републике Србије, основаног Одлуком Владе крајем 2017. године (Службени гласник РС, број 119 од 29. децембра 2017.год.), Завод за проучавање културног развитка спровео је анализу стања биоскопских сала културних центара у 10 општина и градова у Србији на основу одлуке Координационог тела (Александровац, Косовска Митровица, Крушевац, Лозница, Пожаревац, Пријепоље, Прокупље, Ваљево, Врање и Врњачка Бања).

Циљ истраживања била је анализа тренутне инфраструктуре у салама намењеним за филмске пројекције, опремљеност сала и оствареност предуслова за потребе дигитализације сала (преддигитализација). У складу са предметом анализе, тиму на терену су прикључени стручни сарадници са знањима у области техничке опремљености, односно биоскопске опреме. Сагледавање стања урађено је на основу полуструктурисаног интервјуа са представницима поливалентних центара који имају биоскопски програм. Фокус истраживача био је  на посећености и досадашњим програмима, кадровској структури и вештинама запослених у домену биоскопске делатности, као и промоцији програма.  Прикупљена је и фото документација за сваки од центара како би се што боље предочило стање простора биоскопских сала. Извештај о стању сала сачињен је појединачно за сваку установу и садржавао је: основне информације о установи и начин финансирања; фотографије зграде културног центра и биоскопске сале; кадровске могућности; програмски садржај, информације о посетиоцима; начин промоције садржаја, информације о техничкој опремљености сале  и закључна разматрања.

Координатори: Бојана Субашић и Богдана Опачић

Стручни сарадници: Угљеша Гиловић и Марко Душић