"> Културне политике у циљу дугорочног планирања културног развоја Републике Србије | Завод за проучавање културног развитка

Културне политике у циљу дугорочног планирања културног развоја Републике Србије

Завод за проучавање културног развитка се у досадашњем раду бавио локалним културним политикама. У складу са актуелним тенденцијама, основна идеја пројекта је сагледавање стања у култури на локалном нивоу, укључујући и културне политике и иницијативе на нивоу градова и општина у Србији. У Републици Србији, према подацима Завода, тренутно функционише 526 јавних установа културе, у 162 јединице локалне самоуправе. Поред јавних установа културе, цивилни и приватни сектори имају значајну улогу у обогаћивању културне понуде, промоцији друштвено одговорних вредности, као и стваралаштва појединаца и организација. У досадашњим истраживањима Завода мапирано је око 2.000 удружења у култури, међу којима се највећи број бави културно-уметничким аматеризмом.

Основни циљ пројекта је сагледавање стања комплетног културног система на нивоу градова и општина у Србији, како јавног тако и цивилног и приватног сектора и, захваљујући пројекту, развој информационог система за праћење спровођења мера културних политика, као развој стратешког планирања у области културе на локалном нивоу, који представља значајан допринос стратешком планирању на националном нивоу.

Координатори: Бојана Субашић и Богдана Опачић