"> Културне политике Србије – интервјуи | Завод за проучавање културног развитка

Културне политике Србије – интервјуи

У оквиру истраживања „Културне политике Србије“ интервјуисани су директори најзначајнијих установа културе у Србији. Интервјуи су вођени током 2000-те и 2002-те године. Тачније, непосредно пре и после републичких избора одржаних децембра 2000. године. Директоре националних установа културе интервјуисали су студенти Универзитета уметности у Београду на основу упитника чија структура и садржај нису мењани, што омогућава да се уоче промене у менаџменту ових установа.

Бранислав Лечић, министар културе Републике Србије (само 2000)

Националне установе културе

Музеј југословенске кинотeке

Народно Позориште у Београду
Nародни музеј у Београду
Mузеј савремене уметности у Београду (само 2000)
Републички завод за заштиту споменика културе (само 2000)

Преузмите: Културне политике Србије – интервјуи