"> Културне политике градова Србије. Културни ресурси градова (2010.) | Завод за проучавање културног развитка

Културне политике градова Србије. Културни ресурси градова (2010.)

Публикација je штампана је у три књиге и у целости је доступна у .pdf формату. Обухвата дескриптивну анализу стања у култури и начина спровођења културних политика у локалним заједницама у Србији, као и приказ по градовима: 21 град у Србији величине од 66.000 до 251.000 становника, изузев Лознице и Новог Пазара, који нису центри округа, али имају статус града, те Београда и Новог Сада).

Преузмите целокупне резултате истраживања:

Садржај прве књиге:

Увод стр.5-7
Увид у културне политике градова Србије – упоредни приказ стр. 8-33

Приказ установа културе

3.1. Музеји стр. 34-50
3.2. Библиотеке стр. 51-73
3.3. Историјски архиви стр. 74-95
3.4. Заводи за заштиту споменика културе стр. 96-109
3.5. Галерије стр. 110-126
3.6. Професионална позоришта стр.127-145
3.7. Поливалентни центри стр. 146-172

Ставови о култури градова Србије

4.1. Запослени у буџетским установама културе стр. 173-176
4.2. Грађани стр. 177-232

Међуресорне области културне политике

5.1. Културни туризам стр. 233-235

Садржај друге књиге: Преглед културе на нивоу локалних самоуправа

Ваљево стр. 5-49
Врање стр. 50-89
Зајечар стр. 90-124
Зрењанин стр. 125-170
Јагодина стр. 171-209
Крагујевац стр. 210-264
Краљево стр. 265-311
Крушевац стр 312-355
Лесковац стр. 356-401
Лозница стр. 402-434
Ниш стр. 435-483

Садржај треће књиге: Преглед културе на нивоу локалних самоуправа

Нови Пазар стр. 5-45
Панчево стр. 46-104
Пожаревац стр.105-141
Смедерево стр. 142-180
Сомбор стр. 181-254
Сремска Митровица стр. 225-269
Суботица стр. 270-323
Ужице стр. 324-362
Чачак стр. 363-404
Шабац стр. 405-457