"> Културна политика у области културног наслеђа и трансформација институција | Завод за проучавање културног развитка

Културна политика у области културног наслеђа и трансформација институција

Палата Србија. Конференција.

Палата Србија. Конференција.

Конференција 22-23. мај 2009. Палата Србија

Завод за проучавање културног развитка је, у сарадњи са Министарством културе, на Конференцији узео двојаког учешћа. С једне стране суделовали смо као суорганизатор дводневног скупа; с друге стране Завод је био носилац истраживања проведеног током марта и априла 2009. које је презентовано другог дана Конференције.Истраживање под насловом Музеји Србије – актуелно стање је методолошки и организационо провела група стручњака косу су сачињавали Неда Јевремовић (Народни Музеј), Саша Срећковић (Етнографски музеј), Алексанра Савић (Природњачки музеј), Гордана Митровић (Завод за заштиту споменика културе Србије), Владимир Кривошејев (Народни музеј Ваљево), Слободан Мрђа, Маша Вукановић и Драгана Мартиновић (Завод за проучавање културног развитка). Презентацију статистичких показатеља са основним коментарима можете преузети у .pdf формату.