"> Д. Мартиновић, Културна политика националних музеја у Србији (2011.) | Завод за проучавање културног развитка

Д. Мартиновић, Културна политика националних музеја у Србији (2011.)

у овој публикацији дата је актуелна слика мисије, визије, циљева наших националних музеја; њиховог краткорочног и дугорочног планирања програма и пројеката; њихове административне, управне и законодавне структуре, финансијске структуре; њихових корисника и публике; рада њихове маркетинг и ПР службе, као и њихове институционалне сарадње и размене. На основу истраживања спроведеног у тринаест музеја од републичког значаја, у публикацији су изнети општи ставови и циљеви КП ових музеја, правила, мере и методе њихове пословне политике, а предложене су и могуће стратегије и активности ових институција у области културног наслеђа.

Преузмите публикацију