"> Културна партиципација и културно наслеђе | Завод за проучавање културног развитка

Културна партиципација и културно наслеђе

Реализација пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“ отпочела је 2014. године лонгитудиналним истраживањем културне партиципације деце предшколског и узраста основне школе. Током истраживања утврђени су примери добрих пракси у активном укључивању деце у програме установа културе, те тако формирања нових стваралаца и будуће публике.

Сходно томе, фокус пројекта је померен ка стварању електронске базе података „Кулура и друге дечје игре“ (фаза реализована 2015.), која ће путем Интернета (фаза у току реализације) пружати податке и инспирацију за нове подухвате подспешивања активне културне партиципације деце. У складу с тим, у електронску форму су транспоноване документација и илустративни материјали о Школигрици, програмима Музеја афричке уметности, Сусрета четвртком и Радости Европе, а због потешкоћа у погледу људских ресурса на чекању су програми Библиотеке града Београда, Народног музеја, Етнографског и Природњачког музеја. Такође, утврђено је да примери добрих пракси постоје и у другим градовима у Србији као што су Нови Сад, Кикинда, Пријепоље, и др.

У 2017. години планирано је комплетирање базе грађом о програмима установа чије је седиште у Београду, а које нису обухваћене у првом циклусу, као и прикупљање дигитализоване грађе о програмима намењеним деци у четири града у Србији.

Координатори: Маша Вукановић и Маја Тодоровић