"> Културна партиципација и културно наслеђе | Завод за проучавање културног развитка

Културна партиципација и културно наслеђе

Полазиште пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“ налази се у чињеници да се културне потребе јављају још у најранијем детињству а развијају током читавог живота, те да развој ових потреба зависи од степена и врсте учешћа у културном животу. Деца која су учествовала у програмима установа културе конципираним по партиципативном моделу рада са децом и у одраслом добу јесу и стална публика али, део њих, и активни ствараоци и уметници, а о томе сведоче програми „Шкозориште“ и „Школигрица“ реализовани у Центру за културу „Стари град“. Окосницу пројекта чини база података „Култура и друге дечје игре“ у оквиру које се представљају примери добрих пракси у подстицању културне партиципације деце предшколског и узраста основне школе. Разумевајући наслеђе као живу компоненту развоја појединаца и заједница коју чине и друштвене праксе и разноврсне активности, укључујући пројекте из области савременог стваралаштва, фокус у бази је стављен на програме реализоване, односно који се континуирано реализују у установама културе од ’70-их година 20. века до данас у активној сарадњи са предшколским установама и основним школама. Основни критеријум селекције представља примена партиципативног модела рада са децом истакнута у описима програма, плановима и извештајима установа културе и сарадника на програмима. На тај начин база корисницима пружа моделе примењиве у савременој пракси а у погледу развоја културних потреба и охрабривања активне културне партиципације деце и младих. Циљне групе корисника јесу запослени и сарадници у установама и организацијама културе, педагози, васпитачи и наставници у предшколским установама и школама али и родитељи и деца старијег узраста који користећи савремене технологије могу формулисати предлоге за унапређење уметничког васпитања и културног живота своје деце односно себе и својих вршњака. База је конципирана тако да алати претраге омогућавају повезивање актера у култури и образовању чиме се пружа подстицај јачању међуресорне сарадње.

Истраживачи: Маша Вукановић, Маја Тодоровић и Ана Стојановић