"> Културна партиципација грађана Србије | Завод за проучавање културног развитка

Културна партиципација грађана Србије

Појам културне партиципације односи се на учествовање у културној потрошњи као и на учешће у продукцији културних садржаја. Културна потрошња подразумева учешће у културним и уметничким програмима у јавној сфери (нпр. посете позориштима, музејима и другим институцијама и догађајима у области културе), као и на активности у областима културе и уметности у приватној сфери (нпр. рецепцију уметничких и културних садржаја код куће: читање књига, слушање музике итд.). Активно учешће у продукцији подразумева практиковање неке области уметности или форме уметничке критике. Оба аспекта културне партиципације представљају важан чинилац културног развоја за које држава стално треба да проналази иновативне, проактивне, начине подстицања у складу са променама које се дешавају у окружењу.

Праћење културне партиципације опште популације представља саставни део званичне статистике у великом броју земаља, а основни показатељи редовно се публикују у извештајима ЕУРОСТАТ, у којима се посебно истиче значај културне партиципације за личну добробит појединца, као и за интеграцију појединца у друштво.

Руководиоци пројекта: Биљана Јокић и Слободан Мрђа

Истраживачи: Маријана Миланков и Бојана Субашић

Координатори: Богдана Опачић и Маја Маринковић

Институционална сарадња: Републички завод за статистику (РЗС)