"> Култура 2014 | Завод за проучавање културног развитка

Култура 2014

Публикацију Култура 2014, партнерски су приредили Републички завод за статистику и Завод за проучавање културног развитка. Публикација садржи табеларне и графичке приказе података о музејима, позориштима, биоскопима, издаваштву и медијима у Србији.

Подаци се прикупљају и обрађују у годишњим циклусима, на основу Споразума о сарадњи, који су потписали Завод за проучавање културног развитка и Републички завод за статистику у јулу 2013. године.

Публикацију Култура 2014, као и претходну Култура 2013 можете да преузмете и директно са странице пројекта Е-култура. Преузимање публикација се не наплаћује.