"> КОНКУРС УНЕСКА ЗА ПРОЈЕКТЕ/ПРОГРАМЕ КОЈИ ПОДСТИЧУ РАЗНОЛИКОСТ КУЛТУРНИХ ИЗРАЗА | Завод за проучавање културног развитка

КОНКУРС УНЕСКА ЗА ПРОЈЕКТЕ/ПРОГРАМЕ КОЈИ ПОДСТИЧУ РАЗНОЛИКОСТ КУЛТУРНИХ ИЗРАЗА

Унеско – Међународни фонд за културну разноликост

Унеско (UNESCO) је објавио позив за аплицирање за средства из Међународног фонда за културну разноликост који је постао оперативан за захтеве средства из Фонда за финансирање програма и пројекта и активности чији је циљ промовисање динамичног културног сектора.

Културна разноликост је један од кључних појмова на којима се темељи утицај културе у програмима одрживог друштвеног развоја, као и борба против негативних ефеката економске, технолошке и политичке глобализације. Овај појам такође афирмише културну политику базирану на поштовању људских права, промоцији интеркултурног дијалога, борбу против свих облика дискриминиације, заштиту језика, културног наслеђа и културних израза мањинских народа, група и заједница, мултуикултурализам и лингвистичку разноликост.

Република Србија спада у државе које могу да траже средства из Међународног фонда за културну разноликост.

Користимо прилику да подсетимо да је 2010. година је проглашенаМеђународном годином приближавања култура и да је УН прогласио Унеско за главну агенцију за прославу споменуте године. Главни циљ прославеМеђународне године приближавања култура је прослава културне разноликости у свијету и снажна подршка јачању дијалога међу културама.

Међународни фонд за културну разноликост (у даљем тексту Фонд) је формиран је на основу члана 18., Конвенције о заштиту и унапређење разноликости културних израза (Унеско, 2005.), којој је Република Србија приступила маја 2009. године. Потврђивањем у српском Парламенту створени су услови за хармонизовање политике Републике Србије са општим међународним оквиром, успостављање нових билатералних и мултилатералних споразума којима ће политика културне разноликости Републике Србије бити афирмисана на међународном нивоу. На овај начин отворен је нови пут за међународну афирмацију и промоцију културних израза креираних на територији наше земље.

Један од најконкретнијих резултата, потврђивање ове Унескове конвенције, представља чињеница Србија може да конкурише за средства из Фонда.

Смернице за коришћење средстава из Фонда, усвојене су на Конференцији држава чланица у јуну 2009. године.

Циљ оснивања Фонда је промовисање одрживог развоја и смањење сиромаштва у земљама у развоју. Ове циљеве могуће је постићи пре свега кроз подршку пројектима, програмима и активностима са идејом да подстичу динамику сектора културе.

Кроз годишњи процес аплицирања, Фонд ће обезбедити помоћ програмима и пројектима који :
• олакшавају представљање културних политика које штите и унапређују разноликост културних израза, као и оних које ојачавају институционалну инфраструктуру, уколико је то потребно
• обезбеђују могућности јачања капацитета
• јачање постојећих културних индустрија
• подстицање откривања нових културних индустрија
• заштита културних израза од изумирања, оних који су угрожени, или којима је потребна хитна заштита

Позивамо све заинтересоване институције, владине и невладине организације, мала и средња предузећа и остале приватне субјекте активне у области културе, као и представнике рањивих и других друштвених група (жене и остале различите друштвене групе, укључујући особе које припадају мањинама и аутохтоне народе) да до 15 јуна 2010. пријаве своје пројекте на приложеном обрасцу, на marijana.milankov@zaprokul.org.rs иivana.zecevic@kultura.gov.rs. Захтеви се попуњавају на енглеском или француском језику у приложеном формулару у дигиталној форми (.doc file), величина фонта требало би да буде 10 или већа, специјалне карактере и декоративне фонтове би требало избегавати.
Обавештење о пројектима/програмима који су успешно прошли на конкурсу уследиће у децембру 2010, а званично потписивање уговора почетком 2011. године. Радне планове и буџет би требало конципирати имајући у виду овај временски оквир.
Висина гранта није прописана, а посебно се охрабрује делимично само-финансирање пројекта колико год је то могуће.
Све пристигле пријаве биће достављене на евалуацију Националној комисији за Унеско при Министарству спољних послова РС. Националне комисије су задужене да ураде преглед и оцену пристиглих пројеката, како би утврдиле да ли су пријављени пројекти релевантни, да ли испуњавају предметне приоритете, као и испитају њихову одрживост.

Након ове процедуре, изабрани пројекти ће бити прослеђени Секретаријату Унеска. Детаљније информације могу се добити и на интернет адресиhttp://www.unesco.org/culture/en/diversity/convention.
За сва специфична питања око апликационог процеса, можете се директно обратити и Секретаријату Унеска на: IFCD.Convention2005@unesco.org