"> КОНКУРС 2016: Међународни фонд за културну разноликост | Завод за проучавање културног развитка

КОНКУРС 2016: Међународни фонд за културну разноликост

Међународни фонд за културну разноликост (International Fund for Cultural diversity – IFCD) (у даљем тексту Фонд) је објавио 7. позив за финансирање пројеката из области културне разноликости. Фонд је формиран на основу члана 18. Конвенције о заштити и унапређењу разноликости културних израза, која је усвојена на 33. Генералном заседању Организације уједињених нација за културу, науку и образовање 20. октобра 2005. Република Србија је Конвенцију ратификовала 2009. године.

Конкурс ће бити отворен до 15. априла 2016. године, а након тога ће бити организован даљи процес селекције пројеката. Од претходног 6. циклуса подршке, заинтересоване организације и установе саме пријављују своје пројекте преко online апликације. Као и претходних година, Фонд ће подржати предлоге пројеката који највише одговарају начелима Конвенције 2005, а који покривају широк спектар активности – од изградње/јачања капацитета и културног мапирања, преко анализе практичних политика и њиховог развоја, до подршке предузетништву и јачању културних индустрија.

Све информације о конкурсу и начину пријаве могу се наћи на интернет страници Конвенције 2005, у делу посвећеном Фонду и конкурсу.