"> Конференција „Нове могућности коришћења културног наслеђа у креативној економији“ | Завод за проучавање културног развитка

Конференција „Нове могућности коришћења културног наслеђа у креативној економији“

Завод за проучавање културног развитка, као контакт тачка Унеско Конвенције о заштити и промоцији разноликости културног израза, обележио је у Светски дан културне разноликости. Тим поводом одржана је  у среду, 11. јуна 2014. од 10.30 до 17.30. у Галерији Завода за проучавање културног развитка конференција посвећена креативном изразу у очувању културне баштине и културним индустријама. Одржавање конференције било је померено, услед катастрофалних поплава, за три недеље.

2014_dan_kult_raznolikosti

10:30 – 11:00 Регистрација учесника

11:00 – 11:15 Поздравна реч

Марина Лукић Цветић, директор Завода за проучавање културног развитка
Бојана Субашић, истраживач Завода за проучавање културног развитка

СЕСИЈА 1: 11:15 -13.30

11:15 – 11:50
Мр Христина Микић, Група за креативну економију
Ресурси наслеђа и њихови потенцијали у креативној економији

11:50 – 12:30
Снежана Баралић-Бошњак, Градска управа Панчево
Локална културна политика као подршка креативном изразу

12:30 – 13:30 ПАУЗА

СЕСИЈА 2: 13:30 – 15:30

13:30 – 14:15
Раде Милић, Центар за урбани развој
Нове технологије у презентацији културне баштине

14:15-14:45
Сања Црнобрња, Музеј Жупе Александровац
Пројекат Козник – Град витезова и примена living history концепта у Србији

14:45 – 15:15
Ива Сила, Secret Zagreb Walks
Микро-предузетништво у креативној економији – искуство из тајног Загреба

15:15 – 15:30
Дискусија

15:30 – 16:00
Кафе пауза

СЕСИЈА 3: РАДИОНИЦА 16:00 – 17:30

16:00 – 16:45
рад у радионицама

16:45 – 17:30
презентација рада у радионицама,
дискусија и дружење учесника