"> Избор кандидата за чланове Националног савета за културу Републике Србије | Завод за проучавање културног развитка

Избор кандидата за чланове Националног савета за културу Републике Србије

У складу са чланом 15. Закона о култури (Сл. гласник РС бр. 72/09, 13/16, 30/16 – исправка), формира се нови сазив Националног савета за културу који се образује као стручно-саветодавно тело са циљем обезбеђивања сталне стручне подршке у очувању, развоју и ширењу културе. У складу са дописом Одбора за културу и информисање Народне скупштине Републике Србије, Министарство културе и информисања понавља процедуру за избор оних кандидата за чланове Националног савета за културу који нису добили потребну већину гласова народних посланика.

Министарство културе и информисања је, у складу са тим, одредило Завод за проучавање културног развитка као установу која ће спровести поступак избора представника у Националном савету за културу из реда запослених у установама културе из културно-образовне области чији су оснивачи Република, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, при чему се то односи на запослене у центрима за културу, истраживачким центрима, филмским центрима и галеријама.

Процедура избора чланова Националног савета за културу се регулише у члану 16. Закона о култури, којим се, поред осталог, предвиђа да се чланови Савета бирају из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури, на период од пет година, као и да за члана Савета не може бити изабрано лице које је именовано, изабрано или постављено на функцију у државном органу, органу аутономне покрајине и органу јединице локалне самоуправе.

У складу са тим, позване су све установе културе из културно-образовне области чији су оснивачи Република, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе (центри за културу, истраживачки центри, филмски центри и галерије) да нам до понедељка, 1. априла 2019. године у 10 часова доставе предлог кандидата за чланове Националног савета за културу из реда запослених у својој установи, уз биографију кандидата. Овлашћени предлагач, Завод за проучавање културног развитка, формираће стручну комисију која ће, на основу пристиглих предлога, Министарству културе и информисања упутити предлог до два заједничка кандидата за чланове Националног савета за културу.