"> Трибина „Стеван Мајсторовић“: Идентитет професије – колико нас одређује оно чиме се бавимо | Завод за проучавање културног развитка

Трибина „Стеван Мајсторовић“: Идентитет професије – колико нас одређује оно чиме се бавимо

У среду 17. децембра 2014. године одржан је, оквиру рада трибине „Стеван Мајсторовић“, разговор у којем су учествовали:

проф. др Миланко Чабаркапа, Филозофски факултет – модератор трибине;
доц. др Мирјана Вуксановић, психолошкиња;
проф. др Драган Гачић, Шумарски факултет;
Славко Јовановић, Шумарски факултет, управник ловишта „Гоч“;
Влада Ђурђевић, ловни радник.

Идентитет је динамичка, променљива категорија, а његово основно значење је истоветност, јединственост. Он је конфронтирајућа категорија, стоји наспрам а поред другог, те се поставља питање колико на идентитет појединца утиче професија којом се бави. Већина професија има сопствени систем вредности и кодекс понашања које током школовања развијају и усвајају будући лекари, пилоти, професори, правници.
Да ли и колико овако формиран идентитет утиче на културне потребе и животне стилове људи?
Лов, као једна од најстаријих делатности неоподна за опстанак људи, у развијеном свету постала је активност којом се појединци баве из хобија и задовољства повезани чврстим групним идентитетом. Такође, сматра се да се ловом баве искључиво мушкарци и недовољно је познато да постоје удружења ловкиња.
Ловци у Србији чине поткултуру којој недостаје боља комуникација са јавношћу и друштвеним групама које се баве очувањем и заштитом природе.
Трибину организујемо у намери да окупимо стручњаке/киње из разних области: психологије рада, културологије, родних студија, активисте/киње, представнике/це организација цивилног друштва, као и саме ловце и да разговарамо о идентитету професија, могућностима за боље разумевање и повезивање различитих друштвених група.