"> Градитељско наслеђе у Србији. Зборник у част др Доброслава Бојка Павловића. Уредила др Маша Вукановић. Издавач: Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2014. | Завод за проучавање културног развитка

Градитељско наслеђе у Србији. Зборник у част др Доброслава Бојка Павловића. Уредила др Маша Вукановић. Издавач: Завод за проучавање културног развитка, Београд, 2014.

Када је 14. новембра 2013. године у Заводу за проучавање културног развитка одржан симпозијум Градитељско наслеђе у Србији. Скуп у част др Доброслава Бојка Павловића, представљени реферати су поново побудили интересовање за теме којима се и Бојко Павловић, први доктор архитектуре у Србији, један од иницијатора International Council of monuments and Sites (ICOMOS) u Parizu и Друштва Конзерватора Србије током свог дугог и разноврсног века бавио – од значења и значаја градитељског наслеђа, преко његових форми и интеграције у савремени живот, настојања да се оно очува за будуће генерације али и промовише кроз рад музеја на отвореном и културни туризам. Радови представљени на скупу су потврдили да градитељско наслеђе, укључујући и нематеријално наслеђе које је од виталне важности за очување непокретног културног наслеђа, је и данас од изузетне важности за разумевање света око нас, његове прошлости и садашњости. Они су објављени у зборнику Градитељско наслеђе у Србији. Зборник у част др Доброслава Бојка Павловића. (Преузимање зборника је слободно.)