"> Д. Загорац, Гастрономска мапа Србије (2010.) | Завод за проучавање културног развитка

Д. Загорац, Гастрономска мапа Србије (2010.)

Настала на основу истоименог пројекта публикација садржи рецепте традиционалних јела у Србији, груписаних по регионима због сродности у гастрономској култури појединих подручја, али и да би послужила као основ за евентуална даља и детаљнија истраживања на терену. Настала је на основу анкете проведене у 104 општинске туристичке организације. Подела по регионима урађена је због сродности у гастрономској култури појединих подручја у Србији, али, и да би послужила као основ за евентуална даља и детаљнија истраживања на терену. Ово истраживање може послужити туристима и радозналим еколошко и гастрономски свесним корисницима као водич у богату и недовољно истражену кухињу народа Србије.

Преузмите публикацију