"> Д. Мартиновић, Програмска и пословна политика галерија и излагачких простора у Србији – анализа резултата истраживања | Завод за проучавање културног развитка

Д. Мартиновић, Програмска и пословна политика галерија и излагачких простора у Србији – анализа резултата истраживања

У овој публикацији дата је квалитативна и квантитативна анализа резултата истраживања програмских и пословних политика галерија и излагачких простора у Србији у периоду од 2010. до 2012. године. Истраживање је обављено путем упитника, а добијени подаци, овде изнети, свакако доприносе бољем разумевању структуре галеријског система код нас. На основу анализираних резултата, може да се стекне увид у савремене процесе и промене на пољу визуелних уметности и излагачке праксе у Србији. С обзиром на обим података, постоји отворена могућност објављивања текстова и публикација на најзначајније теме у овој области од стране ауторâ истраживачког пројекта.