"> OДРЖАН ЧЕТВРТИ СКУП У НОВОМ ЦИКЛУСУ ОКРУГЛИХ СТОЛОВА О НАЦИОНАЛНИМ ПРИЗНАЊИМА У КУЛТУРИ | Завод за проучавање културног развитка

OДРЖАН ЧЕТВРТИ СКУП У НОВОМ ЦИКЛУСУ ОКРУГЛИХ СТОЛОВА О НАЦИОНАЛНИМ ПРИЗНАЊИМА У КУЛТУРИ

У оквиру новог циклуса округлих столова о будућности признања за врхунски допринос националној култури, односно култури националних мањина, 6. јуна 2019, у Заводу за проучавање културног развитка у Београду, одржан је четврти округли сто и том приликом су своје мишљење изнели представници репрезентативних Удружења у области заштите културног наслеђа, научно-истраживачке делатности у култури и представник националних мањина.

Скупу су присуствовали: Милена Бурић, начелник Одељења за савремено стваралаштво, Владимир Недељковић и Марио Боришић, саветници у Министарство културе и информисања, Славко Спасић, Завод за проучавање културног развитка, Андреј Старовић, Српско археолошко друштво, Биљана Ђорђевић, Национални комитет ICOM Србија, Александра Савић, Музејско друштво Србије, Даринка Ковачевић, БАЗААРТ и др Агота Виткаи-Кучера, Национални савет мађарске националне мањине.

Присутнима је представљен предлог измена члана 14. Закона о култури, као резултат закључака донешених током прошлогодишњег циклуса округлих столова и тежње да се ово важно питање, доделе Признања за врхунски допринос уреди на сеобухватан начин. Ближе услове и сам начин доделе биће прецизирани новом Уредбом, која ће се донети после усвајања измена и допуна Закона о култури, а на основу јаснијих критеријума које ће утврдити репрезентативна удружења у култури.