"> Библиотека Завода за проучавање културног развитка | Завод за проучавање културног развитка

Библиотека Завода за проучавање културног развитка

Основна делатност Библиотеке Завода за проучавање културног развитка је да пружа приступ информацијама тако што их свеобухватно прикупља, обрађује и ставља на располагање истраживачима Завода, али и свим заинтересованим странама. У обављању своје делатности Библиотека Завода прати и примењује принципе савременог библиотекарства, редовно прати прописе, набавља актуелну стручну литературу.

Захваљујући набавци актуелних наслова, књига, часописа и стручне литературе могао би се повећати број читалаца међу студентима и интелектуалцима, с обзиром да је Библиотека специјална и затвореног типа.

У наредном периоду неопходно  је редовно и континуирано радити на формирању текуће библиографије издања Завода за проучавање културног развитка која би, такође, била доступна на сајту и штампана као додатак уз одабрано издање Завода у мањем, ограниченом тиражу, што ће обезбедити прикладан материјал за будуће формирање ретроспективне библиографије.

 

Координаторке: Јелена Ђорђевић и Маријана Узуновски