"> Београдски контрапункт | Завод за проучавање културног развитка

Београдски контрапункт

Имајући у виду да су књижевна дела рефлексије (и непосредног и ширег) окружења аутора, али и подстицаји читаоцима да на своје окружење, процесе и промене  у  њему, гледају на нове, другачије, начине, Министарство културе и информисања Републике Србије је иницирало пројекат „Београдски контрапункт“. Циљ пројекта је да се подстакну критичка промишљања о (савременом) свету и променама које се у њему одвијају. Окосницу пројекта чинио је дводневни скуп на коме су учествовали књижевници светског гласа. У две дневне сесије, они су домаћој јавности приближити своја гледишта о питањима којима су се и сами бавили, а која су и током читаве историје будила знатижељу и подстицала писце да у својим делима дају тумачења – питањима слободе и њеног ограничавања, моралу и етици у  друштву, складу живота са процесима и променама у природи. Ова питања су и данас, у контекстима еколошких, социо-економских, политичких и културних процеса у свету, изузетно актуелна.

Преузмите публикацију Београдски контрапункт („Политика“, септембра 2017.)

Координатор: Маја Маринковић