"> Б. Субашић, Б. Опачић, Вредности и културни активизам матураната Србије. (2013.) | Завод за проучавање културног развитка

Б. Субашић, Б. Опачић, Вредности и културни активизам матураната Србије. (2013.)

У циљу испитивања постојања везе између ставова и понашања у области културе изабрани су матуранти Србије под претпоставком да су они довољно самосвесни да упражњавају културне и друштвене обрасце независно од других. Са друге стране они представљају будућу друштвену и интелектуалну елиту која је на прагу да одабере своја професионална усмерења. Стога су и ставови и култура сагледани и из угла мотивације за даљим усавршавањем, али и из угла већ постојећих културних навика. Истраживање је обављено током 2011. године, на узорку од 1733 испитаника, матураната, гимназија и средњих стручних школа.

Преузмите публикацију