"> 9. позив за аплицирање за средства Међународног фонда за културну разноликост (UNESCO) | Завод за проучавање културног развитка

9. позив за аплицирање за средства Међународног фонда за културну разноликост (UNESCO)

Унеско (UNESCO) је објавио 9. позив за аплицирање за средства Међународног фонда за културну разноликост (International Fund for Cultural Diversity – IFCD) (у даљем тексту Фонд), као и нову иницијативу у оквиру Фонда, у сарадњи са Сабрином Хо, под називом „Млађе од 40 оснажене: предузетнице јачају дигиталне креативне индустрије“ (U40 Empowered: Women entrepreneurs powering the digital creative industries).

Први пут објављен је посебан позив у оквиру овог Фонда као додатна подршка младим предузетницама у дигиталним креативним индустријама „Млађе од 40: Оснажене“.

Фонд је формиран на основу члана 18, Конвенције о заштити и унапређењу културних израза (Унеско, 2005), у циљу њене имплементације у земљама у развоју.  Циљ оснивања Фонда је промовисање одрживог развоја и смањене сиромаштва у земљама које су приступиле Конвенцији, међу којима је и Република Србија од 2009. године, кроз подршку пројектима који подстичу појаву динамичног културног сектора, који пре свега предлажу нове мере културне политике и иновирају културне индустрије, или јачају постојеће.

Свака држава чланица Конвенције има право да подржи максимално четири пројекта (највише две апликације попуњене од стране јавних институција и највише две апликације из цивилног сектора). Национална комисија за Унеско у сарадњи са надлежним Министарством ће извршити евалуацију и одабир у складу са приоритетима културне политике. Коначну селекцију врши Унескова панел експерата на основу критеријума које је утврдио Међувладин комитет.

Све пројекте за конкурс „Млађе од 40: Оснажене“ директно ће евалуирати независни панел експерата формиран од стране Фонда, који ће одабрати пројекте а коначни избор донеће лично госпођа Сабрина Хо, млада предузетница из Макаа у области креативних индустрија која је и покретач овог позива.   Позив је креиран у циљу повећања могућности жена до 40 година старости да приступе финансирању, инфраструктури, опреми и могућностима копродукције у дигиталним креативним индустријама

Детаљније информације о Међународном фонду за културну разноликост могу се добити на интернет адреси http://en.unesco.org/creativity/ifcd као и информације о пројектима који су до сада подржани из Фонда у претходним позивима  http://en.unesco.org/creativity/ifcd/projects. Текст Конвенције 2005. можете преузети са: http://en.unesco.org/creativity/convention/texts, (оригинал) или на https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/2005ConventionOperationalGuidelinesSERBIAN.pdf  (текст Конвенције са оперативним смерницама на српском језику)

За сва специфична питања у вези са конкурсом, можете се директно обратити и Секретаријату УНЕСКО на: ifcd.convention2005@unesco.org

У Србији контакти су следећи:

Ивана Зечевић, контакт тачка, Министарство културе и информисања (ivana.zecevic@kultura.gov.rs);

Немања Грбић, генерални секретар Националне комисије за Унеско (nemanja.grbic@mfa.rs);

Вук Вукићевић, контакт тачка, Завод за проучавање културног развитка (vuk.vukicevic@zaprokul.org.rs);

Бојана Субашић, истраживач, Завод за проучавање културног развитка (bojana.subasic@zaprokul.org.rs; тел: 011/2910-704)

 

Детаљније обавештење можете преузети овде