"> Студија: Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације | Завод за проучавање културног развитка

Студија: Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације

Данас је на сајту Завода за проучавање културног развитка објављена студија на 300 страна, која је резултат научноистраживачког пројекта Модели локалних културних политика као основа за повећање културне партиципације, чији је наручилац Министарство културе и информисања, а партнерски су га спровели Завод и Институт за позориште, филм, радио и телевизију Факултета драмских уметности у периоду од марта до септембра 2018. године. Пројекат је изабран на конкурсу Републичког секретаријата за јавне политике у оквиру ПЕРФОРМ пројекта Швајцарске агенције за развој и сарадњу, који спроводе Хелветас и Универзитет у Фрибургу.

Емпиријско истраживање обухватило је 15 локалних самоуправа које имају највећи број становника, односно најразвијенију културну инфраструктуру, притом поштујући регионалну заступљеност градова у узорку (Крагујевац, Крушевац, Ужице, Краљево, Чачак, Нови Сад, Суботица, Зрењанин, Панчево, Сомбор, Лесковац, Врање, Смедерево, Ниш и Зајечар). Методологија је подразумевала прикупљање квантитативних података путем упитника од градских управа и јавних установа културе, као и разговоре у оквиру фокус група и интервјуа са представницима свих актера у култури ради сагледавања стања и анализе изазова у области културе у локалним заједницама. На основу прикупљених података урађена је студија која садржи анализу културних система 15 градова, упоредну анализу на нивоу тих градова, теоријску анализу модела локалних културних политика и идентитета, као и препоруке за унапређење локалних културних политика инструментима на републичком, покрајинском и локалном нивоу.

Преузмите комплетну студију.