"> 31. март 2017. Нова публикација: Културне потребе и навике грађана Србије | Завод за проучавање културног развитка

31. март 2017. Нова публикација: Културне потребе и навике грађана Србије

Студија Културне потребе и навике грађана Србије Богдане Опачић и Бојане Субашић резултат је анкетног истраживачког пројекта које се ослања на претходно истраживање Завода на тему културне партиципације, Културне праксе грађана Србије из 2010. године, а које је рађено компаративно у односу на истраживање Одбора за грађанску иницијативу из Ниша из 2005. године Културне навике, потребе и укуси грађана Србије и Македоније.

Теренски рад је спроведен крајем 2015. године, на националном узорку од 1.565 испитаника. Пројекат је резултат партнерства Србије, односно Министарства културе и информисања, и Унеска на пројекту Индикатори утицаја културе на развој (UNESCO Culture for Development Indikators). Наиме, захваљујући том пројекту обезбеђени су ресурси за сагледавање потреба и навика грађана у култури. Истраживање представља преглед стања и омогућава праћење потреба и навика током последњих 10 година. План је да се у будућности настави ова пракса те да наредно истраживање буде реализовано 2020. године.

Резултати су презентовани у Заводу за проучавање културног развитка 14. децембра 2016. године.