"> 22. XII 2017. Научни симпозијум: Архитект Никола Добровић (1897-1967) – Педесет година после | Завод за проучавање културног развитка

22. XII 2017. Научни симпозијум: Архитект Никола Добровић (1897-1967) – Педесет година после

ПРОГРАМ

10.15. ч.

Поздравна реч др Вука Вукићевића, директора Завода за проучавање културног развитка
Свечано обраћање академика арх. Милана Лојанице
Поздравна реч др Александра Кадијевића, испред научног одбора симпозијума

Прва сесија научних реферата, председавају: А. Кадијевић, В. Путник Прица

10.30–10.55. ч. Марија Милинковић, Основни принципи архитектуре Николе Добровића: критички оглед
10.55–11.20. ч. Бојан Ковачевић, Добровић 2017
11.20–11.45. ч. Драгана Ћоровић, Природа, пејзаж, врт: мисаоне притоке у стваралаштву Николе Добровића
11.45–12.10. ч. Бранко Бојовић, Никола Добровић – лично виђење – маргиналије
12.10–12.35. ч. Иван Р. Марковић, Милан П. Миловановић, Градитељска делатност архитекте Николе Добровића у Прагу (1922-1933)

12.35–13. ч. дискусија

13–14.30. ч. пауза уз послужење посним и мрсним сендвичима и пићем

Друга сесија научних реферата, председавају: Б. Ковачевић, М. Милинковић

14.30–14.55. ч. Владимир Митровић, Никола Добровић: Конкурс за позориште у Новом Саду из 1928/29. године
14.55–15.20. ч. Јелица Јовановић, Нереализовани Нови Београд Николе Добровића: шта је то што заправо никад нисмо добили
15.20–15.45. ч. Владана Путник Прица, Добровићеви нереализовани пројекти Политичко-спортског стадиона и Фискултурног појаса
15.45–16.10. ч. Милан Попадић, Генералштаб Николе Добровића као меморијски топос
16.10–16.30. ч. дискусија

Трећа сесија научних реферата, председавају: Љ. Благојевић, Н. Антешевић

16.35–17. ч. Небојша Антешевић, Деловање Николе Добровића на Јадрану: допринос развоју међуратног туризма и архитектонског модернизма
17–17.25. ч. Марко Стојановић, Арх. Никола Добровић и његови односи са колегама архитектима након Другог светског рата – случај арх. Милорада Пантовића
17.25–17.50 Александар Кадијевић, Добровић и Брашован – две испреплетeне стваралачке биографије
17.50–18.15. ч. Александра Илијевски, Добровић и САНУ
18.15–18.40. ч. Љиљана Благојевић, Архитектонска делатност Николе Добровића: скица за истраживачки дијаграм
18.40–19. ч. дискусија и завршни закључци