"> 14. март 2015. Нова публикација Завода и РЗС: Култура 2015 | Завод за проучавање културног развитка

14. март 2015. Нова публикација Завода и РЗС: Култура 2015

Објављена је публикација Култура 2015 која садржи обрађене податке редовног годишњег истраживања о музејима, позориштима, биоскопима, издаваштву и медијима у Србији. Публикацију на српском и енглеском језику партнерски су приредили Завод за проучавање културног развитка и Републички завод за статистику.

Истраживање је спроводено на основу Протокола о сарадњи, који су у јулу 2013. године потписали Завод за проучавање културног развитка и Републички завод за статистику.

Презмите публикацију Култура 2015